sloneczka
motyki małe
biedry
leśne-skrzaty
serduszka

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Nauczanie języka obcego w przedszkolu

Nauczanie języka obcego w przedszkolu.

Nowa Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego zakłada nauczanie poprzez zabawę języka obcego nowożytnego, najczęściej wybieranym językiem jest język angielski. Osłuchanie się dzieci w wieku 3-6 lat z językiem obcym powinno następować wg zasad metodyki nauczania język innego niż ojczysty. Poniżej przedstawiam ogólne zasady i wskazówki, by zajęcia, zabawy służące nabywaniu nowych umiejętności były dla dziecka ciekawe i pozwoliły mu osiągnąć sukces w nowym, niejednokrotnie  trudnym obszarze.

KONWENCJONALNE METODY NAUCZANIA

 • Metoda bezpośrednia- konwersacyjna; za główny cel nauki stawia umiejętność prowadzenia rozmowy, włączanie uczniów w rozmowy toczące się w języku obcym. Zaleca przebywanie z nauczycielem- obcokrajowcem lub wyjazd do obcego kraju. Nie ma nauki gramatyki, słownictwa, jedyną pomocą jest rozumienie kontekstu, nie poprawia się błędów popełnianych przez ucznia.
 • Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa- stawia na samodzielne czytanie i rozumienie tekstów, objaśnienia gramatyczne i komentowanie ich użycia.
 • Metoda audiolingwalna- pierwsza naukowa met. Nauczania języka, zakłada opanowanie 4 umiejętności od słuchania do mówienia i od czytania do pisania. Eliminuje język ojczysty. Wprowadziła pojęcie kursu językowego, planowania opanowania materiału. Pomocna w nauczaniu początkowym dzieci przez mówienie wielokrotne, powtarzanie chóralne, piosenki, rymowanki, wyrabianie nawyków językowych, ośmielanie dzieci nieśmiałych.
 • Metoda kognitywna- przeciwstawna metodzie audiolingwalnej. Język ma charakter twórczy, nie może być obwarowany zasadami gramatycznymi. Człowiek ma wrodzony talent do nauki j. obcego. Szczególną rolę przypisuje się słuchaniu.
 • Metoda The Silent Way- zakłada odejście od hałaśliwości klasy na rzecz skupienia i medytacji, nauczyciel posługuje się kolorowymi pałeczkami. Jej elementy bywają przydatne w nauczania małych dzieci jako wyciszenie po zabawach aktywizujących.
 • Metoda naturalna- metoda ta zwróciła uwagę na poczucie bezpieczeństwa w nauce i rozumienie ze słuchu. Nauczyciel wielokrotnie powtarza proste zwroty i słowa, używa prostego języka, ale nie wymusza odpowiedzi. Nie poprawia błędów, ale wielokrotnie powtarza zwrot aż do opanowania przez ucznia.
 • Sugestopedia- opiera się na założeniu, że umysł człowieka ma rezerwy, które uruchamiane są  w prawej półkuli podczas medytacji, słuchania muzyki i rytmu oddechowo-krążeniowego.
 • TPR- Total Physical Response- metoda reagowania całym ciałem- opiera się na założeniu, że sukces w nauczaniu gwarantują dwie aktywności dziecka; przysłuchiwanie się i ruch fizyczny związany z treścią. Ruch i praca całym ciałem służą uruchomieniu obu półkul i pobudzają cały mózg do  zwiększenia efektywności nauki, dzieci zachęcane są do odgrywania ról, odgadywania, posługiwania się rekwizytami a nauczyciel zawsze wspomaga swoja wypowiedz językiem ciała.
 • Metoda Counselling Language Leraning- CLL- metoda dobra dla uczniów o dużej motywacji, gdyż  za efekty nauczania odpowiada nie tylko nauczyciel ale i uczeń. Nauka na zasadzie grupy terapeutycznej, uczeń decyduje kiedy się wypowie, co powie i jak. Nie ma podręcznika. Nauczyciel dostarcza informacji i wspiera językowo i psychicznie.
 • Podejście komunikacyjne- skupia uwagę na umiejętność skutecznego porozumiewania się. Stosuje technikę luki informacyjnej, zachowania dnia codziennego, domu rodzinnego, rozmowę. Wykorzystuje w nauce piosenki, gry, opowiadanie historyjek i opowiadań, dramy, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia plastyczne. Bazuje na pracy w parze, dialogach, symulacji i odgrywaniu ról.

 

PICTURES - obrazki jako pomoc dydaktyczna

 • Obrazki to łatwa, prosta i oczywista droga do nauki słownictwa.
 • Jeżeli obrazki są atrakcyjne, to dzieci pokochają je.
 • Obrazki powinny być tak duże, by były widoczne  z tyłu sali dydaktycznej.
 • Pokoloruj je i zafoliuj, by się nie zniszczyły.
 • Podpisz je z tyłu, byś wiedziała, co prezentujesz grupie.
 • Powiększ zdjęcia i użyj ich jako plakatów w nauce słownictwa.
 • Obrazki powinny być podklejone na kolorowych kartkach, by ułatwić przyporządkowanie do słownikowego typu, rodzaju.
 • Możesz kartkę obrazka, kserówki pociąć na 4 części i powiększyć tworząc plakat A3,  połącz fragmenty obrazka, dzieci w nagrodę za szybka pracę, mogą go pokolorować.
 • Później jako element zajęć wprowadź kolorowanie i sprawdzaj czy dzieci dobrze wykonują pracę
 • Dobrym pomysłem jest mieć dwa zdjęcia lub plakaty wyglądające tak samo ale z małą różnicą w elementach.
 • Użyj pierwszego do nauki słownictwa a drugiego,  gdy twoi uczniowie opanują nowe struktury i słowa do sprawdzenia.
 • To dobry sposób na sprawdzenie ile uczniowie przyswoili i użyteczna metoda do testowania lekcji.

VOCABULARY- zasady przy nauce słownictwa

 • Zanim zaczniesz uczyć słownictwa ostrożnie i starannie podziel słowa w ciągu określonych grup, których chcesz uczyć.
 • Pamiętaj, że jest zarówno aktywna i pasywna-bierna grupa słownictwa. Aktywna to wtedy, gdy dzieci rozumieją i używają słowa a pasywna, gdy rozumieją ale nie są w stanie użyć
 • Oczywiście większość słów użytych w klasie jest bierna dla przedszkolaków.
 • Wybieraj słownictwo dopasowane do wieku twoich wychowanków, życia i zainteresowań.
 • Miej realistyczne oczekiwania, daj dziecku czas na to, by zaczęło mówić w obcym języku.
 • Pomyśl , co dzieci już wiedzą, co jest łatwą konstrukcją np. flowers- flowers shop, wspomagaj naukę nowych zwrotów z opanowanymi już wyrazami.
 • Weź pod uwagę, że istnieje grupa słów bardziej trudnych do nauki od innych np. za długie wyrazy, nazwy ubrań, idiomy regionów, zwroty gwarowe.
 • Podczas gier w sali dbaj by trudniejsze słowa dostały dzieci z talentem językowym, a wolniejszym pomagaj łatwymi słowami.
 • Zanim zaczniesz uczyć nowej grupy wyrazów, sprawdź, które są trudniejsze i znajdź sposób na łatwiejsze ich nauczenie, przyswojenie.
 • Dziel słowa na sylaby, trudniejsze sylaby wyklaskaj.
 • Rysuj dzieciom diagramy z intonacją, krzywą dźwiękową.
 • Ucz dzieci rymowanek i rytmicznych sentencji.
 • Zachęć je do wizualizacji wyrażeń, po to by przez skojarzenie z obrazem zapamiętały cały zwrot.
 • Utrwalaj słowa przez mówienie ciche, głośne, śpiewne, szybki i wolne

NAUCZANIE DZIECI JĘZYKA- WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

 • Mów normalnie i wolno (tak jak zwykle), dzieci na początku będą słyszeć tylko pojedyncze słowa, ale wkrótce będzie możliwe rozumienie angielskiego w normalnym tempie.
 • Nie przerywaj zdania, jeśli myślisz aby pomóc swoim uczniom rozpoznać pojedyncze słowo-użyj normalnego akcentu i intonacji. Pamiętaj, że dzieci na tym poziomie uczą się przez naśladowanie.
 • Używaj j. angielskiego  gdzie to możliwe. Wszystkie instrukcje i pytania są tak samo ważne jak to, co chcesz nauczyć.
 • Używaj całych sekwencji lub fraz. Kiedy twoi uczniowie opisują obrazek domagaj się, by używali całych zwrotów. Np. gdy zapytasz „Co to jest” powinni odpowiadać „To jest piłka”, a nie „piłka”
 • Jeśli uczysz kolorów używaj kolorów w połączeniu z rzeczownikiem.
 • Używając pełnych zdań i wyrażeń dzieci:

-dostają sens kontekstu,

-przyswajają różnice w składni i strukturze, która jest możliwa do użycia później kiedy będą gotowi utworzyć ich własne zdania,

-odkryją, że użycie zdania  lub wyrażenia jest tak łatwe jak słowa.

 • Zaakceptuj u  dzieci okres ciszy zanim zaczną mówić, musisz przyjąć to, jako fakt,  że niektóre dzieci będą używać j. angielskiego natychmiast (szczególnie jeśli już  mówią drugim językiem) podczas gdy inni potrzebują  co najmniej semestru  jeśli nie całego roku szkolnego, by zacząć używać języka.
 • Różnice w dojrzałości wśród bardzo małych dzieci w tej samej grupie mogą być ogromne. Bądź cierpliwa. One zaczną mówić. Zwykle dziewczynki, umuzykalnione przedszkolaki i dzieci, które już mówią więcej niż jednym językiem uczą się nowego o wiele szybciej i łatwiej od innych.
 • Kiedy uczysz nowych struktur zdaniowych, pozwól swoim uczniom posłuchać cię i popatrzeć gdy mówisz i naśladujesz lub mówisz i wskazujesz.
 • Daj wychowankom konieczny czas.
 • Dzieci zastosują kopię twoich gestów podczas powtarzania struktur.
 • Daj dzieciom pobawić się z Tobą.
 • Nagradzaj je zwrotami Well done, Splendid, You’re the best ! – szybka same będą ich używać reagując na wypowiedzi kolegów.
 • Wskaż ruchem twoim uczniom kiedy powinny powtórzyć za Tobą, i kontroluj rytm i intonację.
 • Podsumowując, kiedy mówisz w sali nie obawiaj się używać nowych zwrotów, czasów czy słów wcześniej niż będziesz ich uczyć.

 

Opracował mgr Katarzyna Wójcik-Bożętka

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.