sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
leśne-skrzaty
serduszka

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Serduszka

MARZEC     Marzec - Szkolne Blogi            

Tematy kompleksowe:

 1. Cztery żywioły
 2. Smaczne i zdrowe- projekt mleko
 3. W marcu jak w garncu
 4. Nadeszła  Wiosna

 Poziom wiadomości i umiejętności dziecka:

 • Uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka, rozumienie pojęcia czyste powietrze;
 • Poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, 
 • Poznanie czterech żywiołów: woda, ogień, powietrze, ziemia,
 • Rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi;
 • Uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach;
 • Rozwijanie zainteresowań́ badawczych;
 • Poznanie produktów, które powstają z mleka.
 • Zapoznanie z określeniami nabiał, rozumienie znaczenia spożywania nabiału dla zachowania dobrego zdrowia.
 • Degustacja i określenie cech wyglądu i smaku różnych rodzajów sera.
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 • Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Poznanie i rozumienie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 • Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody;
 • Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 • Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu.
 • Zakładanie zielonego ogródka na parapecie.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy oraz polepszenie funkcji układu krążenia i oddychania.
 • Dostrzeganie w otoczeniu oznak wczesnej wiosny – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich,
 • Ćwiczenie w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów;
 • Dostrzeganie podobieństw miedzy dźwiękami instrumentów a odgłosami natury;
 • Rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych;
 • Ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
 • Nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem, doskonalenie umiejętności zapamiętywania;
 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;

Zadania do codziennej realizacji:

 • zachęcanie do zabaw grupowych w kącikach zainteresowań;
 • wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem;
 • zachęcanie dzieci do zabawy samodzielnie wybranymi zabawkami, dbanie o zgodną i bezpieczną zabawę;
 • stwarzanie miłej atmosfery;
 • zachęcanie do używania imion kolegów i koleżanek podczas zabawy.
 • Zabawy z Powitanką: Powitanka „Nasza grupa” – nawiązywanie bliższego kontaktu poprzez wspólną zabawę.
 • Zabawy przy muzyce ruchowo-rytmiczne rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy ruchowe rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

        

 

 

   Nauczycielki:

Mgr Małgorzata Gębala

Krystyna Bednarz

Dyrektor  mgr Anna Łuczak

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.