sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Strona główna

REKRUTACJA  DO PRZEDSZKOLI   NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców odbędzie się w terminie  od 22.02.2019 r.  do 28.02.2019 r.

 

UWAGA !

Nie złożenie  deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne  z rezygnacją .

 

REKRUTACJA  2019/2020  Przyjmowanie   wniosków

W przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz uruchomienie serwisu rekrutacyjnego dla rodziców dzieci ubiegających się po raz  pierwszy  odbędzie się w terminie  od  01.03.2019   do  29.03.2019

 

                                           Ogłoszenie   wyników   rekrutacji                                                

lista kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  26.04.2019 r. godz. 9.00

Potwierdzenie woli przyjęcia terminie  od 29.04. 2019 r. do 10.05.2019 r.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

oraz liczby wolnych miejsc   13.05.2019 r. godz. 12.00                  

( od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia   a następnie odwołania od rozstrzygnięcia KR).

 

 

Rekrutacja uzupełniająca –przyjmowanie wniosków w przedszkolu  od 27.05. 2019 r. do 04.06.2019 r.  w godz. od 8.00-16.00

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  znajdą Państwo na   Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa  w zakładce Rekrutacja do przedszkoli.

 

 

                  

W NASZYM  PRZEDSZKOLU  OFERUJEMY

 

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe
 • Kurs języka angielskiego
 • Naukę tańców towarzyskich
 • Kółka zainteresowań   dla dzieci uzdolnionych                     

GWARANTUJEMY

 

 • Zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspólne imprezy rodzinne
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Opiekę logopedy, psychologa

 


   

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 51 siedzibą  w Krakowie ul. Estońska 2

i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony  danych osobowych;

 Dominik Strzebak e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

    
 

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.