sloneczka
motyki małe
biedry
leśne-skrzaty
serduszka

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Strona główna

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„JESIENNY LAS I JEGO MIESZKAŃCY”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym pod hasłem:

„Jesienny las i jego mieszkańcy”

 Konkurs skierowany jest do przedszkolaków z wszystkich grup wiekowych oraz ich rodziców.

Celem konkursu jest:

- rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych dzieci,

- pobudzanie wyobraźni, dostrzeganie piękna jesiennej natury i możliwości wykorzystania darów jesieni jako materiałów plastycznych,

- zachęcanie rodziców do efektywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.

Regulamin:

- Technika wykonania pracy jest dowolna, przestrzenna z wykorzystaniem wszelkich jesiennych tworzyw przyrodniczych i innych materiałów ekologicznych,

- W zakres tematyki konkursu wchodzą: drzewa, ptaki, zwierzęta leśne,

- Praca konkursowa powinna być umieszczona na tacy lub stabilnej podkładce,

- Uczestnik konkursu może złożyć jedną pracę,

- Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy,

- Termin składania prac do organizatorów: od czwartku 21.09.2023 r. do wtorku 26.09.2023 r.,

- Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury, zgodnie z kryteriami: walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość i oryginalność, udział dziecka w wykonaniu pracy, zgodność  z tematyką konkursu i regulaminem,

- Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy: mgr Sabina Żak, mgr Marta Jelonek, mgr Alicja Najda, mgr Izabela Włodarz

 

 

 

Witamy w nowym roku szkolnym! :) – Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

 

 

Serdecznie witamy nowe przedszkolaki rozpoczynające edukację w naszym przedszkolu  i wszystkie nasze dzieci!

Kochane przedszkolaki życzymy Wam aby codziennie spotykało Was coś  miłego i dobrego, uśmiechu ud ucha do ucha od rana do wieczora, nieustannego odkrywania piekna i wspaniałości świata,rozwijania licznych talentów oraz radosnego, twórczego i bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

Szanowni rodzice

Witamy wszyskich w nowym roku szkolnym. Przygoda waszych dzieci z przedszkolem dla jednych sie zaczyna, dla pozostałych trwa. Chcemy podzielić sie z Wami słowami Roberta Fulghuma które przypomną Wam dzieciństwo i wskażą drogę, na  którą  wprowadziliście Wasze dzieci:

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość ta nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem,
spuszczać wodę(...)
prowadzić zrównoważone życie, trochę się uczyć i trochę myśleć, malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się, i codziennie trochę popracować,
po południu zdrzemnąć się.
A kiedy wyjdziesz z domu, uważaj na ruch, trzymaj ręce i kij przy sobie.
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (...)
Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ..."


 

Klimat dla Młodych | UNICEF Polska – pomagamy dzieciom

Nasze przedszkole realizuje założenia PROGRAMU UNICEF POLSKA "Klimat dla młodych"

 

 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 1

2 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – Rzecznik Praw Dziecka

 

 

 

Informujemy, że nasze przedszkole  bierze udział w projekcie organizowanym przez Fundację Internationaler Bund Polska , Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF który ma na celu wspomaganie dzieci uciekinierów z Ukrainy. Otrzymaliśmy  zestawy pomocy  szkolnych dla dzieci w plecaku oraz zestawy pomocy do pracy w grupach.

 

Niepubliczne przedszkole Pozytywka ze Złotoryi | oferta

          W NASZYM  PRZEDSZKOLU  OFERUJEMY

 

 • Zajęcia rytmiczno-ruchowe
 • Zabawy z  językiem angielskim
 • Zabawy taneczne oraz z elementami tańców towarzyskich
 • Kółka zainteresowań  dla dzieci uzdolnionych                     

GWARANTUJEMY

 

 • Zajęcia i zabawy wspierające wszechstronny rozwój dziecka
 • Wspólne imprezy rodzinne
 • Teatrzyki
 • Wycieczki
 • Opiekę logopedy, psychologa

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Nr 51
z siedzibą ul Estońska 2, 30-652 Kraków, p51@mjo.krakow.pl,                        tel.12 655 20 96

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                       i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak, e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 


   


 

 

Więcej zdjęć do obejrzenia w zakładce Galeria

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci bawiace się

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.