sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
leśne-skrzaty
serduszka

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-6 letnich

Przedszkole realizuje Podstawę Programowa wychowania przedszkolnego

dostosowując zadania i zabawy wychowanków do wytycznych sanitarnych GIS i MEN

w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Covid-19

 

 • 6:30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowy indywidualne, poszerzanie zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, sensoryczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, indywidualne lub w małych zespołach .
 • 8:00 – 8:30 – Ćwiczenia poranne ogólnorozwojowe. Zabawy logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne.
 • 8:30 – 8:45 – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
 • 9:00 – 10:15 – Czynności organizacyjno-porządkowe przygotowujące do zajęć. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe.
 • 10.10 -10.30  - Drugie śniadanie
 • 10:30 – 12.00 – Spacery, zabawy dowolne na powietrzu  (poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego) lub w sali. Zabawy ruchowe. Zajęcia językowe.
 • 12.00 – 12:30 –  Przygotowanie do obiadu,  czynności kulturalno-higieniczne w łazience.
 • 12:10 - Obiad w grupie I
 • 12.45 -14.15 - Leżakowanie w grupie I
 • 12.30 - 13.00 - Obiad w grupach II, III, IV, V
 • 13.00 - 14.15  - W grupach starszych ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające – słuchanie muzyki. Głośne czytanie utworów z kanonu literatury dzieciecej. Zabawy plastyczne, konstrukcyjne i gry stolikowe. Rozwijanie zaiteresowań własnych dziecka, praca indywidualna z dziećmi. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
 • 14.15 - 14.45 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
 • 14:45 - 16.45 - Ćwiczenia indywidualne i w małych zespołach dostosowane do możliwości dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, czynności organizacyjno-porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.
 • 16.45-17.00 - Dezynfekcja sal, pomieszczeń wspólnych i zabawek.

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.