sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Biedronki

STYCZEŃ     Znalezione obrazy dla zapytania: styczen

 

 1: Dawno, dawno temu…

 2: Zabawa karnawałowa

 3: Święto Babci i Dziadka

 4: Gdzie mieszkasz?

 

Umiejętności dziecka:

 • Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski
 • Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy
 • Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi
 • Ćwiczy liczenie, wykorzystując liczebniki główne i porządkowe w dostępnym zakresie
 • Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy
 • Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory
 • Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu
 • Mierzy przedmioty
 • Wie, co to jest karnawał
 • Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami
 • Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności
 • Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy
 • Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi
 • Próbuje odczytywać proste nazwy
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych
 • Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną
 • Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce
 • Okazuje szacunek do czyjejś własności
 • Zna literę: o, O, a, A, e, E, i, I, u, U, y, m, M, p, P, b, B, l, L, d, D, t, T  drukowaną i pisaną
 • Określa miejsce wskazanych głosek w słowach
 • Próbuje odczytywać krótkie wyrazy
 • Rozpoznaje cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
 • Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Wyrabia w sobie cierpliwość podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi lub działania
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną podczas pisania wzorów litero- i cyfropodobnych oraz podczas prób pisania po śladzie liter i cyfr
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę i ołówek, doskonali sprawność manualną (wycina, skleja)
 • Uczy się rozpoznawania emocji oraz rozładowywania negatywnych emocji

                                                 NAUCZYCIELKI; mgr Izabela Włodarz, Krystyna Bednarz

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.