sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Biedronki

MAJ Tematyka tygodniowa zajęć - ELFY maj 2019 - Przedszkole Promyczek - Tomaszów Mazowiecki

Czego uczymy się w maju w grupie V ,, Biedronki”?

 

 • Mieszkam w Polsce
 • Na wsi
 • Święto Mamy i Taty
 • W zoo

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Zna nazwę swojego kraju i wymienia jego symbole narodowe. Zna nazwę i rolę stolicy kraju.
 • Zna nazwę swojej miejscowości, wskazuje ją na mapie.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat. Zna niektóre polskie legendy.
 • Rozpoznaje wielkie litery K, R.
 • Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Wie, jak wygląda mapa Polski. Wskazuje na niej główne miejsca (m.in. morze, góry, Warszawę, Wisłę).
 • Zna nazwy zawodów swoich rodziców.
 • Wymienia nazwy zwierząt hodowlanych.
 • Rozumie, dlaczego człowiek hoduje zwierzęta.
 • Wie, na czym polega praca rolnika.
 • Rozpoznaje wiejski krajobraz.
 • Wie, jak nazywają się budynki, w których mieszkają wiejskie zwierzęta.
 • Wymienia nazwy zwierząt egzotycznych.
 • Łączy zwierzęta młode z ich rodzicami.
 • Zna kształt cyfry 9, 0.
 • Przelicza elementy.
 • Używa liczebników porządkowych..
 • Klasyfikuje przedmioty według podanych zasad.
 • Rozpoznaje figury geometryczne.
 • Orientuje się w przestrzeni.
 • Łączy obrazki w logiczne pary.
 • Zauważa i kontynuuje rytmy.
 • Wymyśla grę matematyczną oraz jej reguły.
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, koloruje, lepi z piasku, rzeźbi z masy solnej, wykleja.
 • Wykonuje portret swoich rodziców oraz laurki dla nich.
 • Zna niektóre tańce polskie. Wykonuje układy ruchowe do muzyki.
 • Zgodnie współpracuje podczas zabawy i wykonywania prac grupowych.
 • Odczuwa przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej.
 • Wie, jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu.
 • Uczestniczy w zabawach gimnastycznych. Stara się utrzymywać prawidłową postawę ciała.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną.

Nauczycielki ; Izabela Włodarz , Anna Łuczak

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.