sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Biedronki

LUTY  Znalezione obrazy dla zapytania luty

 

 

 • Tydzień uśmiechu
 • Mali badacze
 • Zabawy na śniegu
 • Poznajemy zawody

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi. Stara się mówić poprawnie pod względem gramatycznym.
 • Rozpoznaje litery (T, t, F, f, W, w).
 • Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby.
 • Czyta globalnie proste wyrazy.
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Określa prawą i lewą stronę.
 • Rozpoznaje cyfry (cyfra 6).
 • Stosuje liczebniki porządkowe.
 • Doskonali umiejętność liczenia: przelicza elementy, porównuje liczebność elementów w zbiorach.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje.
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad.
 • Zna figury geometryczne.
 • Śpiewa piosenki.
 • Rozpoznaje tempo i nastrój muzyki. Rozwija poczucie rytmu.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre instrumenty.
 • Improwizuje na instrumentach perkusyjnych.
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą prac plastycznych.
 • Eksperymentuje z mieszaniem kolorów farb.
 • Rozumie terminy: portret, pejzaż, martwa natura.
 • Wie, co to są barwy ciepłe i barwy zimne.
 • Rozwija sprawność grafomotoryczną: pisze i rysuje po śladzie.
 • Rozwija spostrzegawczość.
 • Zgodnie współpracuje z innymi dziećmi.
 • Dostrzega i szanuje emocje innych osób.
 • Rozumie potrzebę dbania o zdrowie (zdrowe zęby).
 • Uczestniczy w zajęciach ruchowych i gimnastycznych.
 • Rozwija świadomość ekologiczną.
 • Obserwuje przyrodę. Nazywa zjawiska charakterystyczne dla danej pory roku (zimy).
 • Zna i nazywa niektóre sporty zimowe.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zawody. Potrafi powiedzieć, na czym polega praca osób, które je wykonują. Wie, na czym polega praca piekarza.

                                                 NAUCZYCIELKI; mgr Izabela Włodarz, Krystyna Bednarz

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.