sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Sówki

  STYCZEŃ   Znalezione obrazy dla zapytania: styczen

 • Wiążemy zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku, rozumiemy konieczność zabezpieczania się przed mrozem.
 • Rozwijamy wyobraźnię i pomysłowość, wyzwalamy ekspresję twórczą (plastyczną, muzyczno-ruchową), posługujemy się nazwami kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Doskonalimy umiejętność klasyfikowania ubrań na letnie i zimowe, rozumiemy potrzeby doboru ubrania do warunków atmosferycznych.
 • Budujemy wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia, kształtujemy myślenie przyczynowo-skutkowe, rozwijamy kompetencje językowe- tworzymy zdrobnienia.
 • Doskonalimy poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchowej dzieci.
 • Kształtujemy umiejętność dostrzegania regularności i następstw pór roku.
 • Eksperymentujemy ze śniegiem – poznajemy właściwości śniegu, posługujemy się określeniami: zimny, mokry, miękki.
 • Prowadzimy obserwację przyrody w czasie spaceru, określamy cechy zimowej pogody.
 • Rozumiemy zwroty: unoszą się – lecą do góry, opadają – lecą na dół, wirują – kręcą się wkoło.
 • Wyrażamy nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach, identyfikujemy i podajemy nazwy własne stanów emocjonalnych.
 • Eksperymentujemy z lodem – poznajemy właściwości lodu, posługujemy się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty.
 • Rozwijamy zachowania sprzyjające dobremu zdrowiu – hartowanie, kształtowanie spostrzegawczości podczas zabaw na śniegu.
 • Porównujemy kształty, łączymy takie same elementy w pary.
 • Rozumiemy postawy szacunku wobec osób starszych, dostrzegamy ważną rolę dziadków w życiu dzieci.
 • Uczymy się okazywania szacunku poprzez pamięć o bliskiej osobie, przygotowujemy niespodziankę z okazji święta dziadków.
 • Nabieramy wiary we własne umiejętności, pokonywanie nieśmiałości podczas występów na forum grupy, miło witamy zaproszonych gości.
 • Kształtujemy percepcję wzrokową i logiczne myślenie w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności.
 • Aktywnie spędzamy czas na powietrzu zimą, czerpiemy radość ze wspólnego lepienia bałwana, dostrzegamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w czasie zabaw zimowych – praca z obrazkiem.
 • Doskonalimy liczenie w sytuacjach zabawowych.
 • Posługujemy się nazwami sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy itp

 

                                                                                                                                                                                          mgr  Anna Łuczak

mgr Sylwia Biernacik

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.