sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Słoneczka

      MAJ                         Przysłowia na maj - ludowe przysłowia majowe | Werandacountry.pl

 

CELE WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

Stosowanie zasad higieny i zachowania w związku z pandemią koronawirusa.

Przyjmowanie prawidłowej postawy podczas siedzenia przy stole, poprawny chwyt sztućców i kredki.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Zachęcanie do zgodnej zabawy z rówieśnikami.

Rozwijanie równowagi, koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Usprawnianie motoryki małej, ćwiczenia sprawności graficznej.

Ćwiczenia percepcji słuchowej w zakresie syntezy i analizy sylabowej wyrazów.

Kształcenie umiejętności przeliczania oraz dodawania na konkretach.

.

Szczegółowe zadania:

JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

 • Poszerzanie wiadomości na temat Polski, jej stolicy, symboli narodowych
 • Wyróżnianie charakterystycznych cech okolicy przedszkola i miejsca zamieszkania
 • Zapoznanie z legendą o „O Lechu, Czechu i Rusie” i legendami Krakowa

KRAINA MARZEŃ

 • Wypowiadanie się na temat swoich marzeń
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych stanów emocjonalnych
 • Podczas zabaw wykorzystywanie wyobraźni, odróżnianie świata fantazji od rzeczywistości

MOI RODZICE 

 • Prawidłowe używanie pojęć związanych z rodziną i osobami do niej należącymi
 • Znajomość zawodu rodziców, imion najbliższych członków rodziny
 • Aktywne uczestniczenie w próbach i występie z okazji Dnia Matki
 • Okazywanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny

WIEM, POTRAFIĘ, POZNAM

 • Nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, udzielania odpowiedzi i zadawania pytań
 • Dzielenie się spostrzeżeniami, przeżyciami i obserwacjami na temat świata przyrody w najbliższym otoczeniu
 • Wzbudzanie zainteresowania światem roślin, owadów, płazów i ich pożyteczną rolą
 • Wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

Drogi Rodzicu!

Zwracaj uwagę na porządkowanie przez dziecko miejsca zabawy po jej zakończeniu.

Nie wyręczaj! Wspieraj podczas czynności samoobsługowych.

Przypominaj o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw.

Wolne chwile wykorzystujcie na wspólne zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu.

nauczycielki gr I

mgr Marta Jelonek

 pani Krystyna Bednarz

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.