sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
leśne-skrzaty
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Słoneczka

                                                   

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • dosTrzeganie upływu czasu
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie i stosowanie w sytuacjach naturalnych nazw dni, miesięcy oraz pór roku
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, wyodrębnianie głosek w nagłosie wyrazów

 

BABCIA I DZIADEK

 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonanie upominku dla babci i dziadzia
 • przygotowanie i udział w występie, głośna i wyraźna recytacja wiersza i śpiew piosenki
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, reagowanie na ustalone sygnały
 • kształcenie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych

 

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych gatunków zwierząt i ptaków zimą
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności rachunkowych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, porównywanie liczebności zbiorów

 

JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • określanie płożenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok

 Nauczycielki oddziału III

mgr Marta Jelonek

mgr Justyna Waligóra

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.