sloneczka
sowki-madre-glowki
biedry
zabki
imagesxx2

Samorządowe Przedszkole Nr 51 w Krakowie

ul. Estońska 2, 30-652 Kraków, email: przedszkole51@sp51.przedszkola.net.pl, tel./fax: tel: (12) 655 20 96

Żabki

                MAJ napolowe: Najpiękniejszy miesiąc maj

 

 

 • Przestrzeganie zasad i wdrożenie wytycznych sanitarnych w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Covid-19

PODRÓŻ DOOKOŁA EUROPY: rozbudzamy zainteresowanie kulturą wybranych państw Unii Europejskiej

 • Wskazujemy na mapie Europy Polskę, rozpoznajemy symbole Unii Europejskiej
 • Kształtujemy poczucie przynależności narodowej, a zarazem wspólnoty z mieszkańcami UE
 • Poznajemy ulubione bajki oraz zabawy naszych kolegów z wybranych krajów UE
 • Nabywamy umiejętności współdziałania z rówieśnikami

CO PISZCZY W TRAWIE: poszerzamy wiedzę o zwierzętach i roślinach środowiska łąkowego

 • Wykorzystujemy wielozmysłową strategię do poznania środowiska przyrodniczego
 • Nabywamy szacunek do środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem roślin i zwierząt z najbliższego nam otoczenia
 • Poznajemy etapy rozwoju motyla i ciekawostki dotyczące wybranych gatunków owadów

MOJA MAMUSIA MA ŚWIĘTO: rozwijamy uczucia miłości i przynależności do swojej rodziny

 • Poznajemy różne sposoby okazywania uczucia miłości i szacunku naszym najbliższym
 • Kształtujemy postawy empatii wobec potrzeb mamy oraz pozostałych domowników
 • Uroczyście świętujemy Dzień Matki

Kształtowanie umiejętności szkolnych:

 • rozwijanie mowy i myślenia analitycznego, uzupełnianie sekwencji czasowych i rytmicznych, opowiadanie treści serii obrazków
 • przygotowanie do nauki pisania – kreślenie wzorów literopodobnych o kształtach falistych i pętelek, nieprzekraczanie wytyczonych linii, zachowanie kierunku kreślenia od lewej do prawej
 • poznanie obrazu graficznego głoski Ł, ł
 • wyszukiwanie liter w tekście,
 • przygotowanie do nauki czytania – doskonalenie słuchu fonematycznego oraz spostrzegania wzrokowego podczas czytania globalnego, odczytywania prostych wyrazów ze znanych liter, dokonywanie syntezy i analizy sylabowej oraz głoskowej wyrazów,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała, kierunkach oraz na płaszczyźnie kartki, stosowanie określeń: w prawo, w lewo, po prawej, po lewej stronie
 • kształtowanie umiejętności mierzenia długości za pomocą wybranych miarek, kroków, stopa za stopą, itp.
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • nabywanie umiejętności dodawania i odejmowania przez dosuwanie, dokładanie i ujmowanie
 • kształtowanie odporności na stres, radzenie sobie z tremą podczas występ artystycznego

                                                                                                            M. Obrochta    K. Wójcik-Bożętka

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.